Δείτε τις αλλαγές στο Πρόγραμμα 2ης εβδομάδας 3ης περιόδου (από 22/7/2019 έως 26/7/2019)