3η περίοδος: από 15 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου 2019.
Δείτε πώς θα διασκεδάσουν τα παιδιά!